usluge u staklarstvu

Laminiranje stakla

EVA laminiranje stakla se vrši sa EVA folijama, koje mogu biti transparentne (providne) ili u bojama. Na ovaj način se dobijaju sigurnosna stakla, tj. lamistali koji prilikom eventualnog razbijanja ostaju u komadu jer ih povezuje međusloj sa folijom uobičajene debljine 0,38mm. Moguće je laminirati i kaljena stakla, s tim da se u tom slučaju mora postavljati više slojeva PVB folija (0,76mm ili više). Sve folije u bojama su debljine 0,38mm.