usluge u staklarstvu

Masinsko brusenje stakla

Se zahtijeva onda kada je rub stakla vidljiv i onda kada je tolerancija dimenzija isporučenog stakla ispod 1 mm u odnosu na naručenu dužinu i širinu stakla.

Mašinsko brušenje stakla se radi na brusilici sa dijamantnim i grafitnim alatima uz upotrebu cerijum oxida  za brušenje i poliranje. Mašinsko brušenje ruba stakla može biti pravolinijsko i krivolinijsko. Krivolinijsko brušenje se može izvesti na CNC vođenom stroju ili na ručno vođenom stroju. Koja vrsta ovog brušenja će biti izabrana ovisi o dimenzijama stakla kao i izgledu i izahtjevima same linije koja se brusi.