usluge u staklarstvu

HST testiranje stakla

HST testiranjem (eng. heat soak test‐test toplinskog ispitivanja) dokazujemo da u kaljenom staklu ne postoje molekule NiS (niklovog sulfida), koje su specifične po tome što imaju negativno temperaturno rastezanje. Pošto su u kaljenom staklu u sredini već prisutni naponi zatezanja, pojava ovakvog dodatnog naprezanja može uvećati te napone, te dolazi do “spontanog” pucanja stakla. Ova pojava je jako rijetka, ali se ipak prema propisima mora spriječiti u skladu sa EN 14179, posebno pri upotrebi u hladnim, ventiliranim fasadama. Stakla se izlažu tzv. vrućem opterećenju, odnosno zagrijavanju na oko 300C u trajanju od 4 sata, pri čemu će doći do pucanja stakla ako je prisutna ova molekula. Ovakav spontani lom se dešava bez vanjskih uticaja i treba ga razlikovati od loma nastalog uslijed mehaničkih ili temperaturnih vanjskih uticaja.

Komora je kalibrisana prema evropskim standardima, a certifikat možete pronaći u odjeljku sa certifikatima